Uzdevums
Profesionālais tīkls:
sarakste, partneri, kolēģi, tikšanās kalendārs
Biznesa centrs:
pakalpojumu meklēšana un piedāvāšana, diskusijas par līgumiem
Informācijas avots:
ziņas, pētījumi un analītika, konferenču apmeklējumu plānošana
Dizains
> 200

paraugi un lapu varianti
izveidoti izstrādes procesā

Projekta īpašības
Klienta profils satur jomai specifiskus datus: loma tirgū, kompānijas reitings utt.
Dalībnieki publicē savus pieprasījumus un meklē viņiem piemērotus piedāvājumus
Iekšējā sarakste.

Ziņojumi no partneriem, kolēģiem, pakalpojumu sniegšanas pieprasījumi, diskusijas par līgumu detaļām

Katalogs
Tirgus dalībnieku,
kompāniju un speciālistu katalogs
Kalendārs
Biznesa pasākumu
un ieplānoto tikšanos
kalendārs
Lapu prototipi

Visas projekta lapas
izveidotas un saskaņotas prototipu veidā

Rezultāts
Milzīgs, daudzfunkcionāls portāls
Symfony framework – jaudīga platforma lieliem projektiem
Pielāgošana lielām slodzēm
Rūpīga testēšana. Visa projekta funkcionēšana pārbaudīta, izmantojot automātiskus testus

Projekts palaists atklātas testēšanas režīmā.
Uzlabojumu process turpinās.

findcapacity.com